FAQ

Wat is een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering?

Een uitvaartverzekering wordt ook wel begrafenisverzekering genoemd. Deze wordt gebruikt om de kosten te betalen die ontstaan door uw overlijden. De verzekering keert geld uit zodat de hoge kosten van de begrafenis, crematie en andere uitgaven die bij/na het overlijden ontstaan kunnen worden voldaan.

Omdat een uitvaart/begrafenis doorgaans hoge kosten met zich meebrengt (deze kunnen oplopen tot wel €10.000,- of meer, afhankelijk van uw wensen) sluiten veel mensen hiervoor een verzekering af. Ze hoeven dit bedrag dan niet in één keer plotseling te betalen.

In plaats daarvan betaalt u maandelijks een klein bedrag aan premie aan de verzekeringsmaatschappij die het verzekerde bedrag aan uitvaart/begrafeniskosten dekt. U weet dan waar u aan toe bent. Ook zorgt u er met een uitvaartverzekering afsluiten voor dat u uw nabestaanden niet met financiële zorgen achterlaat vanwege deze uitvaartkosten.

Er zijn dan ook mensen die het zien als een ‘verplichting’ naar de nabestaanden toe om zich voor deze kosten te verzekeren. De hoogte van de maandelijkse premie hangt af van een aantal omstandigheden. Daarom is uitvaartverzekeringen vergelijken altijd verstandig om inzicht te krijgen in de verschillen.

Wat zijn de voordelen van een uitvaartverzekering & waarom mensen deze afsluiten

Het merendeel van de Nederlanders, ongeveer 70%, heeft een uitvaartverzekering afgesloten. Niet iedereen kan of wil de kosten die een uitvaart met zich meebrengt (gemiddeld ongeveer € 8.000,-) zomaar in één keer betalen. Ook willen mensen vaak nabestaanden niet op laten draaien voor de hoge kosten. Verder kan de uitvaartverzekeraar u, afhankelijk van het gekozen type verzekering, hulp bieden bij de organisatie van de uitvaart.

In principe zijn er twee soorten uitvaartverzekeringen op de markt. De eerste is de ‘kapitaalverzekering’. Hierbij komt er geld vrij bij uw overlijden, ten behoeve van uw uitvaart. De tweede is de ‘natura verzekering’ . Deze verzorgt en regelt de (hele) uitvaart. Nabestaanden hoeven daar dan dus niet meer mee belast te worden. In beide gevallen kunt u er met een uitvaartverzekering voor zorgen dat uw nabestaanden niet met de kosten van uw uitvaart achter blijven.

Omdat er bij het overlijden in een hele korte tijd veel moet worden geregeld, is dit voor nabestaanden vaak erg zwaar. Ze zitten midden in het verdriet en zijn wellicht ook niet precies op de hoogte van uw laatste wensen. Door tijdens het leven al een uitvaart/begrafenis verzekering af te sluiten, kunt u, wanneer u dit wilt zelf al belangrijke wensen vastleggen rondom uw begrafenis of crematie.

Kan ik een uitvaartverzekering voor mijn hele gezin afsluiten?

Dat is mogelijk en meestal hoeft u voor een minderjarige (een kind) geen volledige premie te betalen. U kunt de verschillende uitvaartverzekeringen vergelijken om te zien waar dit het geval is. Soms zijn kinderen helemaal gratis meeverzekerd. Indien u dat wilt kunt u, bij het maken van de vergelijking, aangeven dat u bijvoorbeeld doen partner/ kinderen/gezinsleden wilt meeverzekeren.

Wat als ik niet in Nederland woon?

Over het algemeen zult u aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om een Nederlandse uitvaartverzekering af te sluiten wanneer u niet in Nederland woont. Denk hierbij aan het hebben van een Nederlands postadres, Burgerservicenummer en bankrekeningnummer. Wanneer de Nederlandse verzekeraar in vestiging het buitenland heeft is het wellicht ook mogelijk om via dat filiaal in het buitenland door uitvaart te verzekeren.

Moet ik wettelijk een verzekering voor de kosten van mijn uitvaart afsluiten?

Er bestaat in Nederland geen wettelijke verplichting voor het afsluiten van deze verzekering. Zoveel mensen sluiten deze verzekering vrijwillig af vanwege de voordelen ervan. Door verzekeringen te vergelijken alvorens deze af te sluiten, hoeft dit niet duur te zijn.