Verzekering

Premie p/m

v.a. € 4,50

Deze premie is gebaseerd op de verzekeringsvorm: 'gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering' (periode: 20 jaar). Klik hier om de premie voor andere verzekeringsvormen te berekenen. 

Uitgekeerd bedrag

Dit is het bedrag dat binnen de looptijd van 20 jaar zal worden uitgekeerd.

Bijzonderheden

✓ Direct online af te sluiten, ook voor uw hypotheek
✓ Extra korting wanneer u niet rookt

Verzekering

Premie p/m

v.a. € 1,30

Deze premie is gebaseerd op de verzekeringsvorm: 'gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering' (periode: 20 jaar). Klik hier om de premie voor andere verzekeringsvormen te berekenen. 

Uitgekeerd bedrag

€ 10.000,- tot € 200.0000,- 

Dit is het bedrag dat binnen de looptijd van 20 jaar zal worden uitgekeerd.

Bijzonderheden

✓ Makkelijk online afsluiten

✓ Snelle medische acceptatie

De overlijdensrisicoverzekering 

De overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering (een verzekering die na uw overlijden een geldbedrag uitkeert aan uw nabestaanden). Een ander soort levensverzekering is de uitvaartverzekering. 

Een overlijdensrisicoverzekering keert het door u bepaalde verzekeringsbedrag uit wanneer u komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Dit bedrag is in de meeste gevallen voldoende om de vaste lasten te kunnen voldoen wanneer uw inkomen wegvalt. U kunt hierbij denken aan de hypotheeklasten of de kosten van uw uitvaart. Welke kosten er precies worden gedekt is afhankelijk van de levensverzekering die u kiest.

Komt u na deze looptijd te overlijden, dan wordt er geen geld uitgekeerd. Uw nabestaanden kunnen zelf beslissen hoe zij het verzekeringsbedrag besteden, tenzij deze is gekoppeld aan uw hypotheek. Zij kunnen de uitgekeerde geldsom gebruiken om de vaste lasten te betalen, de hypotheek af te lossen of uw uitvaart te bekostigen. Het is echter ook mogelijk om met het geldbedrag een studie te bekostigen of om er leuke dingen mee te doen. Uw nabestaanden zijn hierin vrij.

Waarom sluiten mensen een levensverzekering af?

De meest mensen sluiten een levensverzekering af wanneer zij een huis gaan kopen. In veel gevallen verplicht de hypotheekverstrekker u zelfs om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten zodat ook na uw overlijden aan de betalingsverplichting voldaan kan worden. Het is voor u en uw nabestaanden ook een geruststellend idee dat zij ook na uw overlijden in hetzelfde huis kunnen blijven wonen. U kunt ook onafhankelijk van een hypotheek een levensverzekering afsluiten om het verlies van uw inkomsten en/of de bekostiging van uw uitvaart voor uw nabestaanden te ondervangen.

Levensverzekering of uitvaartverzekering?

Er bestaan verschillende levensverzekeringen. Het meest afgesloten zijn de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering. Waarvoor wordt gekozen is vooral afhankelijk van het doel dat iemand heeft met de verzekering. 

De uitkering van de uitvaartverzekering vindt plaats wanneer u komt te overlijden. Dit kan gebeuren in de vorm van geld of in producten en diensten (natura). In tegenstelling tot de overlijdensrisicoverzekering wordt deze verzekering altijd uitgekeerd, ook wanneer de premielooptijd verstreken is. In de meeste gevallen kan deze verzekering enkel gebruikt worden voor het bekostigen van de uitvaart.

Wanneer er een geldsom wordt uitgekeerd is er meestal te weinig kapitaal om naast de uitvaartkosten andere kosten zoals vaste lasten voor een langere periode te ondervangen. Meer over uitvaartverzekeringen vindt u hier. 

Welke overlijdensrisicoverzekeringen zijn er?

  • Gelijkblijvend

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering wordt gedurende de looptijd altijd hetzelfde bedrag uitgekeerd. Het maakt dus geen verschil of u vlak na het afsluiten komt te overlijden of aan het einde van de looptijd. De premie van deze verzekering is relatief hoog en blijft gedurende de looptijd ook gelijk.

  • Lineair dalend

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering kent een verzekeringsbedrag dat in een rechte lijn daalt. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gecombineerd met een lineair dalende hypotheek, aangezien de hypotheekschuld dan in hetzelfde tempo daalt als de hoogte van het verzekeringsbedrag. Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering kent een relatief lage premie die gedurende de looptijd gelijk blijft.

  • Annuïtair dalend

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekeringsbedrag ook, maar meer geleidelijk dan bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. In het begin van de looptijd daalt het verzekeringsbedrag langzamer dan aan het einde van de looptijd. Deze verzekeringsvorm wordt vaak afgestemd op een annuïtaire hypotheek. De premie blijft gedurende de looptijd gelijk en is relatief laag.

Waar moet u op letten bij het afsluiten van een levensverzekering?

  • Doel van de verzekering

Ten eerste is het belangrijk om het doel van de verzekering voor uzelf helder te hebben. Wilt u dat uw nabestaanden voldoende vermogen hebben om de vaste lasten te kunnen voldoen wanneer uw inkomen wegvalt? Of wilt u dat er ook voldoende kapitaal uitgekeerd wordt zodat uw kinderen kunnen studeren? Of kiest u ervoor dat er enkel een bedrag uitgekeerd wordt voor de bekostiging van uw uitvaart? Het doel is niet alleen belangrijk voor de verzekeringsvorm die u kiest, maar ook voor de hoogte van het verzekeringsbedrag.

  • Looptijd van de verzekering

Een levensverzekering kent altijd een looptijd. Wanneer u buiten deze looptijd komt te overlijden, vindt er geen uitkering plaats. Houd u hiermee rekening bij het afsluiten van een levensverzekering. Veel mensen koppelen de looptijd van de levensverzekering aan de looptijd van de hypotheek. Op die manier weet u zeker dat ook na uw overlijden aan de betalingsverplichting van de hypotheek kan worden voldaan.

  • Verzekering op een of twee levens

Wanneer u samen met uw partner een verzekering afsluit, wordt de levensverzekering uitgekeerd op het moment dat één van u overlijdt. Het is ook mogelijk om beiden een individuele levensverzekering af te sluiten. In dat geval blijft ook het leven van de langstlevende na het overlijden van de partner verzekerd. Het afsluiten van twee verschillende polissen is iets duurder dan één verzekering op twee levens.

  • Medische acceptatie

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering worden u enkele gezondheidsvragen gesteld. Deze vragen gaan over uw huidige gezondheid en uw levensstijl. Indien nodig volgt er een medische keuring. Wanneer de verzekeraar uw risico op overlijden hoger inschat dan gemiddeld, kan hij u accepteren met aanvullende voorwaarden zoals een premieopslag. De verzekeraar heeft echter ook het recht om u niet als verzekerde te accepteren.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.