Wat is een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering?

Omdat een uitvaart/begrafenis doorgaans hoge kosten met zich meebrengt (deze kunnen oplopen tot wel €10.000,- of meer, afhankelijk van uw wensen) sluiten veel mensen hiervoor een verzekering af. Ze hoeven dit bedrag dan niet in één keer plotseling te betalen. In plaats daarvan betaalt u maandelijks een klein bedrag aan premie. U weet dan waar u aan toe bent. Ook zorgt u er, door een uitvaartverzekering af te sluiten, voor dat u uw nabestaanden niet met financiële zorgen achterlaat vanwege deze uitvaartkosten.

Er zijn dan ook mensen die het zien als een  ‘verplichting’ naar de nabestaanden toe om zich voor deze kosten te verzekeren. In plaats daarvan voldoet u een maandelijkse premiebetaling aan de verzekeringsmaatschappij die het verzekerde bedrag aan uitvaart/begrafeniskosten dekt. De hoogte van de maandelijkse premie hangt af van een aantal omstandigheden.

Welke factoren zijn van invloed op de premie?

Uw leeftijd, uw geslacht en de gewenste dekking zijn (in ieder geval) factoren die de hoogte van de premie kunnen beïnvloeden. Denk ook aan het te verzekeren bedrag of het verzekerde pakket. Hoe jonger iemand is hoe lager de premie over het algemeen zal zijn. Van invloed kan ook zijn tot op welke leeftijd u premie wilt betalen. Ook de staat van uw gezondheid kan een rol spelen.

Wat zijn de voordelen van een uitvaartverzekering & waarom mensen deze afsluiten

Het merendeel van de Nederlanders, ongeveer 70%, heeft een uitvaartverzekering afgesloten. Niet iedereen kan of wil de kosten die een uitvaart met zich meebrengt (gemiddeld ongeveer € 7.500,-) zomaar in één keer betalen. Ook willen mensen vaak nabestaanden niet op laten draaien voor de hoge kosten. Ook kan de uitvaartverzekeraar u, afhankelijk van het gekozen type verzekering, hulp bieden bij de organisatie van de uitvaart.

In principe zijn er twee soorten Verzekeringen op de markt. De eerste is de ‘kapitaalverzekering’.  Hierbij komt er geld vrij bij uw overlijden, ten behoeve van uw uitvaart. De tweede is de ‘natura verzekering’ . Deze verzorgt en regelt de (hele) uitvaart. Nabestaanden hoeven daar dan dus niet meer mee belast te worden. In beide gevallen kunt u er met een uitvaartverzekering voor zorgen dat uw nabestaanden niet met de kosten van uw uitvaart achter blijven.

Omdat er bij het overlijden in een hele korte tijd veel moet worden geregeld, is dit voor nabestaanden vaak erg zwaar. Ze zitten midden in het verdriet en zijn wellicht ook niet precies op de hoogte van uw laatste wensen. Door tijdens het leven al een uitvaart/begrafenis verzekering af te sluiten, kunt u, wanneer u dit wilt zelf al belangrijke wensen vastleggen rondom uw begrafenis of crematie.

Er zijn verschillende aanbieders van deze verzekeringen op de Nederlandse markt. Het is mogelijk om te vergelijken op basis van de belangrijkste eigenschappen van deze verzekering. De verschillen zitten vooral in de volgende factoren:

  • De hoogte van de premie;
  • Het uitkeringsbedrag;
  • Eventueel (gratis) meeverzekerde personen;
  • De wijze van uitkering (geld, verzorgde uitvaart of een combinatie hiervan);
  • De polisvoorwaarden.

Kan ik een uitvaartverzekering voor mijn hele gezin afsluiten?

Dat is mogelijk en meestal hoeft u voor een minderjarige (een kind) geen volledige premie te betalen. Soms zijn kinderen helemaal gratis meeverzekerd. Indien u dat wilt kunt u, bij het maken van de vergelijking, aangeven dat u bijvoorbeeld doen partner/ kinderen/gezinsleden wilt meeverzekeren.

Wat als ik niet in Nederland woon?

Over het algemeen zult u aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om een Nederlandse uitvaartverzekering af te sluiten wanneer u niet in Nederland woont. Denk hierbij aan het hebben van een Nederlands postadres, Burgerservicenummer en bankrekeningnummer. Wanneer de Nederlandse verzekeraar in vestiging het buitenland heeft is het wellicht ook mogelijk om via dat filiaal in het buitenland door uitvaart te verzekeren.

Welke verzekeringsvormen bestaan er?

Met name de natura verzekering en de kapitaalverzekering. Het grootste deel van de mensen kiest voor de natura verzekering. Hierbij wordt er geen geld uitgekeerd. Wel geeft u aan wat voor uitvaart u wilt. U maakt deze keuzes dus zodat deze na uw overlijden kunnen worden uitgevoerd. Bij een kapitaalverzekering wordt er wel een geldbedrag aan de nabestaanden uitgekeerd, deze kunnen dit dan zelf besteden aan het regelen van de uitvaart. Tot slot is er ook nog de zogenoemde koopsom uitvaartverzekering. Er wordt hierbij een eenmalig bedrag betaald en dus geen maandelijkse premie.

Heb ik een medische verklaring nodig?

Vaak is dit het geval. Hiermee kan de kans op overlijden binnen een bepaalde periode ingeschat worden. Daar kan de premie dan ook (mede) op afgestemd zijn. Het is ook mogelijk dat een verzekeraar niet om een gezondheidsverklaring vraagt. Een verzekeraar kan met ‘cazernjaren’ werken. Wanneer iemand binnen de ‘cazernjaren’ overlijdt kan het zijn dat er nog geen (volledige) uitkering wordt gedaan. 

Moet ik wettelijk een verzekering voor de kosten van mijn uitvaart afsluiten?

Er bestaat in Nederland geen wettelijke verplichting hiertoe.